اوقات شرعی به افق سمنان

اوقات شرعی به افق سمنان

اوقات شرعی به افق سمنان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سمنان ساعت 02:53:15
  • طلوع آفتاب سمنان ساعت 04:41:51
  • اذان ظهر سمنان ساعت 11:59:24
  • غروب آفتاب سمنان ساعت 19:15:42
  • اذان مغرب سمنان ساعت 19:35:41
  • نیمه شب شرعی سمنان ساعت 23:04:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سمنان
اوقات شرعی کامل به افق سمنان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سمنان02:53:15
طلوع آفتاب به افق سمنان04:41:51
اذان ظهر به افق سمنان11:59:24
غروب آفتاب به افق سمنان19:15:42
اذان مغرب به افق سمنان19:35:41
نیمه شب شرعی به افق سمنان23:04:29

اذان صبح به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 است.

غروب آفتاب به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 است.

اذان مغرب به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سمنان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سمنان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:53:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سمنان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سمنان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا