اوقات شرعی به افق سمیرم

اوقات شرعی به افق سمیرم

اوقات شرعی به افق سمیرم امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سمیرم ساعت 03:22:51
  • طلوع آفتاب سمیرم ساعت 05:01:19
  • اذان ظهر سمیرم ساعت 12:06:49
  • غروب آفتاب سمیرم ساعت 19:11:03
  • اذان مغرب سمیرم ساعت 19:29:38
  • نیمه شب شرعی سمیرم ساعت 23:16:57
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سمیرم
اوقات شرعی کامل به افق سمیرم تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سمیرم03:22:51
طلوع آفتاب به افق سمیرم05:01:19
اذان ظهر به افق سمیرم12:06:49
غروب آفتاب به افق سمیرم19:11:03
اذان مغرب به افق سمیرم19:29:38
نیمه شب شرعی به افق سمیرم23:16:57

اذان صبح به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 است.

غروب آفتاب به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 است.

اذان مغرب به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سمیرم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سمیرم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:51 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سمیرم چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سمیرم بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا