اوقات شرعی به افق سیرجان

اوقات شرعی به افق سیرجان

اوقات شرعی به افق سیرجان امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح سیرجان ساعت 03:12:19
  • طلوع آفتاب سیرجان ساعت 04:48:01
  • اذان ظهر سیرجان ساعت 11:49:40
  • غروب آفتاب سیرجان ساعت 18:50:08
  • اذان مغرب سیرجان ساعت 19:08:19
  • نیمه شب شرعی سیرجان ساعت 23:01:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق سیرجان
اوقات شرعی کامل به افق سیرجان تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق سیرجان03:12:19
طلوع آفتاب به افق سیرجان04:48:01
اذان ظهر به افق سیرجان11:49:40
غروب آفتاب به افق سیرجان18:50:08
اذان مغرب به افق سیرجان19:08:19
نیمه شب شرعی به افق سیرجان23:01:14

اذان صبح به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 است.

غروب آفتاب به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 است.

اذان مغرب به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق سیرجان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق سیرجان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:12:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق سیرجان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی سیرجان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا