اوقات شرعی به افق شازند

اوقات شرعی به افق شازند

اوقات شرعی به افق شازند امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شازند ساعت 03:18:16
  • طلوع آفتاب شازند ساعت 05:02:41
  • اذان ظهر شازند ساعت 12:15:34
  • غروب آفتاب شازند ساعت 19:27:13
  • اذان مغرب شازند ساعت 19:46:38
  • نیمه شب شرعی شازند ساعت 23:22:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شازند
اوقات شرعی کامل به افق شازند تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شازند03:18:16
طلوع آفتاب به افق شازند05:02:41
اذان ظهر به افق شازند12:15:34
غروب آفتاب به افق شازند19:27:13
اذان مغرب به افق شازند19:46:38
نیمه شب شرعی به افق شازند23:22:45

اذان صبح به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 است.

غروب آفتاب به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 است.

اذان مغرب به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شازند در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شازند امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:16 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شازند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شازند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا