اوقات شرعی به افق شاهرود

اوقات شرعی به افق شاهرود

اوقات شرعی به افق شاهرود امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شاهرود ساعت 02:42:25
  • طلوع آفتاب شاهرود ساعت 04:33:18
  • اذان ظهر شاهرود ساعت 11:53:12
  • غروب آفتاب شاهرود ساعت 19:11:51
  • اذان مغرب شاهرود ساعت 19:32:08
  • نیمه شب شرعی شاهرود ساعت 22:57:08
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شاهرود
اوقات شرعی کامل به افق شاهرود تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شاهرود02:42:25
طلوع آفتاب به افق شاهرود04:33:18
اذان ظهر به افق شاهرود11:53:12
غروب آفتاب به افق شاهرود19:11:51
اذان مغرب به افق شاهرود19:32:08
نیمه شب شرعی به افق شاهرود22:57:08

اذان صبح به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 است.

غروب آفتاب به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 است.

اذان مغرب به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شاهرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شاهرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:25 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شاهرود چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شاهرود بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا