اوقات شرعی به افق شاهین‌دژ

اوقات شرعی به افق شاهین‌دژ

اوقات شرعی به افق شاهین‌دژ امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شاهین‌دژ ساعت 03:13:25
  • طلوع آفتاب شاهین‌دژ ساعت 05:05:38
  • اذان ظهر شاهین‌دژ ساعت 12:26:55
  • غروب آفتاب شاهین‌دژ ساعت 19:46:59
  • اذان مغرب شاهین‌دژ ساعت 20:07:27
  • نیمه شب شرعی شاهین‌دژ ساعت 23:30:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شاهین‌دژ
اوقات شرعی کامل به افق شاهین‌دژ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شاهین‌دژ03:13:25
طلوع آفتاب به افق شاهین‌دژ05:05:38
اذان ظهر به افق شاهین‌دژ12:26:55
غروب آفتاب به افق شاهین‌دژ19:46:59
اذان مغرب به افق شاهین‌دژ20:07:27
نیمه شب شرعی به افق شاهین‌دژ23:30:12

اذان صبح به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 است.

غروب آفتاب به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 است.

اذان مغرب به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شاهین‌دژ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شاهین‌دژ امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:13:25 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شاهین‌دژ چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شاهین‌دژ بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا