اوقات شرعی به افق شبستر

اوقات شرعی به افق شبستر

اوقات شرعی به افق شبستر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شبستر ساعت 03:08:25
  • طلوع آفتاب شبستر ساعت 05:04:55
  • اذان ظهر شبستر ساعت 12:30:10
  • غروب آفتاب شبستر ساعت 19:54:10
  • اذان مغرب شبستر ساعت 20:15:09
  • نیمه شب شرعی شبستر ساعت 23:31:18
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شبستر
اوقات شرعی کامل به افق شبستر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شبستر03:08:25
طلوع آفتاب به افق شبستر05:04:55
اذان ظهر به افق شبستر12:30:10
غروب آفتاب به افق شبستر19:54:10
اذان مغرب به افق شبستر20:15:09
نیمه شب شرعی به افق شبستر23:31:18

اذان صبح به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 است.

غروب آفتاب به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 است.

اذان مغرب به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شبستر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شبستر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:25 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شبستر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شبستر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا