اوقات شرعی به افق شفت

اوقات شرعی به افق شفت

اوقات شرعی به افق شفت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شفت ساعت 03:00:22
  • طلوع آفتاب شفت ساعت 04:53:29
  • اذان ظهر شفت ساعت 12:15:34
  • غروب آفتاب شفت ساعت 19:36:24
  • اذان مغرب شفت ساعت 19:56:58
  • نیمه شب شرعی شفت ساعت 23:18:23
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شفت
اوقات شرعی کامل به افق شفت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شفت03:00:22
طلوع آفتاب به افق شفت04:53:29
اذان ظهر به افق شفت12:15:34
غروب آفتاب به افق شفت19:36:24
اذان مغرب به افق شفت19:56:58
نیمه شب شرعی به افق شفت23:18:23

اذان صبح به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 است.

غروب آفتاب به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 است.

اذان مغرب به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شفت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شفت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:22 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شفت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شفت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا