اوقات شرعی به افق شهرضا

اوقات شرعی به افق شهرضا

اوقات شرعی به افق شهرضا امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شهرضا ساعت 03:16:46
  • طلوع آفتاب شهرضا ساعت 04:57:05
  • اذان ظهر شهرضا ساعت 12:05:02
  • غروب آفتاب شهرضا ساعت 19:11:47
  • اذان مغرب شهرضا ساعت 19:30:38
  • نیمه شب شرعی شهرضا ساعت 23:14:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شهرضا
اوقات شرعی کامل به افق شهرضا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شهرضا03:16:46
طلوع آفتاب به افق شهرضا04:57:05
اذان ظهر به افق شهرضا12:05:02
غروب آفتاب به افق شهرضا19:11:47
اذان مغرب به افق شهرضا19:30:38
نیمه شب شرعی به افق شهرضا23:14:17

اذان صبح به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 است.

غروب آفتاب به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 است.

اذان مغرب به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شهرضا در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شهرضا امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شهرضا چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شهرضا بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا