اوقات شرعی به افق شهرکرد

اوقات شرعی به افق شهرکرد

اوقات شرعی به افق شهرکرد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شهرکرد ساعت 03:20:08
  • طلوع آفتاب شهرکرد ساعت 05:01:07
  • اذان ظهر شهرکرد ساعت 12:09:54
  • غروب آفتاب شهرکرد ساعت 19:17:25
  • اذان مغرب شهرکرد ساعت 19:36:21
  • نیمه شب شرعی شهرکرد ساعت 23:18:47
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شهرکرد
اوقات شرعی کامل به افق شهرکرد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شهرکرد03:20:08
طلوع آفتاب به افق شهرکرد05:01:07
اذان ظهر به افق شهرکرد12:09:54
غروب آفتاب به افق شهرکرد19:17:25
اذان مغرب به افق شهرکرد19:36:21
نیمه شب شرعی به افق شهرکرد23:18:47

اذان صبح به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 است.

غروب آفتاب به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 است.

اذان مغرب به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شهرکرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شهرکرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:08 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شهرکرد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شهرکرد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا