اوقات شرعی به افق شهریار

اوقات شرعی به افق شهریار

اوقات شرعی به افق شهریار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شهریار ساعت 03:00:27
  • طلوع آفتاب شهریار ساعت 04:49:24
  • اذان ظهر شهریار ساعت 12:07:19
  • غروب آفتاب شهریار ساعت 19:24:00
  • اذان مغرب شهریار ساعت 19:44:01
  • نیمه شب شرعی شهریار ساعت 23:12:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شهریار
اوقات شرعی کامل به افق شهریار تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شهریار03:00:27
طلوع آفتاب به افق شهریار04:49:24
اذان ظهر به افق شهریار12:07:19
غروب آفتاب به افق شهریار19:24:00
اذان مغرب به افق شهریار19:44:01
نیمه شب شرعی به افق شهریار23:12:14

اذان صبح به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 است.

غروب آفتاب به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 است.

اذان مغرب به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شهریار در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شهریار امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:27 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شهریار چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شهریار بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا