اوقات شرعی به افق شوشتر

اوقات شرعی به افق شوشتر

اوقات شرعی به افق شوشتر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شوشتر ساعت 03:29:23
  • طلوع آفتاب شوشتر ساعت 05:09:48
  • اذان ظهر شوشتر ساعت 12:17:49
  • غروب آفتاب شوشتر ساعت 19:24:35
  • اذان مغرب شوشتر ساعت 19:43:27
  • نیمه شب شرعی شوشتر ساعت 23:26:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شوشتر
اوقات شرعی کامل به افق شوشتر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شوشتر03:29:23
طلوع آفتاب به افق شوشتر05:09:48
اذان ظهر به افق شوشتر12:17:49
غروب آفتاب به افق شوشتر19:24:35
اذان مغرب به افق شوشتر19:43:27
نیمه شب شرعی به افق شوشتر23:26:59

اذان صبح به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 است.

غروب آفتاب به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 است.

اذان مغرب به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شوشتر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شوشتر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:23 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شوشتر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شوشتر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا