اوقات شرعی به افق شوش

اوقات شرعی به افق شوش

اوقات شرعی به افق شوش امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شوش ساعت 03:30:52
  • طلوع آفتاب شوش ساعت 05:11:35
  • اذان ظهر شوش ساعت 12:20:00
  • غروب آفتاب شوش ساعت 19:27:11
  • اذان مغرب شوش ساعت 19:46:05
  • نیمه شب شرعی شوش ساعت 23:29:02
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شوش
اوقات شرعی کامل به افق شوش تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شوش03:30:52
طلوع آفتاب به افق شوش05:11:35
اذان ظهر به افق شوش12:20:00
غروب آفتاب به افق شوش19:27:11
اذان مغرب به افق شوش19:46:05
نیمه شب شرعی به افق شوش23:29:02

اذان صبح به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 است.

غروب آفتاب به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 است.

اذان مغرب به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شوش در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شوش امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:52 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شوش چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شوش بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا