اوقات شرعی به افق شیروان

اوقات شرعی به افق شیروان

اوقات شرعی به افق شیروان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح شیروان ساعت 02:24:50
  • طلوع آفتاب شیروان ساعت 04:18:41
  • اذان ظهر شیروان ساعت 11:41:27
  • غروب آفتاب شیروان ساعت 19:02:58
  • اذان مغرب شیروان ساعت 19:23:37
  • نیمه شب شرعی شیروان ساعت 22:43:54
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق شیروان
اوقات شرعی کامل به افق شیروان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق شیروان02:24:50
طلوع آفتاب به افق شیروان04:18:41
اذان ظهر به افق شیروان11:41:27
غروب آفتاب به افق شیروان19:02:58
اذان مغرب به افق شیروان19:23:37
نیمه شب شرعی به افق شیروان22:43:54

اذان صبح به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 می‌باشد.

اذان ظهر به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 است.

غروب آفتاب به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 است.

اذان مغرب به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق شیروان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق شیروان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:50 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق شیروان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی شیروان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا