اوقات شرعی به افق صحنه

اوقات شرعی به افق صحنه

اوقات شرعی به افق صحنه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح صحنه ساعت 03:21:04
  • طلوع آفتاب صحنه ساعت 05:06:55
  • اذان ظهر صحنه ساعت 12:21:31
  • غروب آفتاب صحنه ساعت 19:34:54
  • اذان مغرب صحنه ساعت 19:54:31
  • نیمه شب شرعی صحنه ساعت 23:27:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق صحنه
اوقات شرعی کامل به افق صحنه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق صحنه03:21:04
طلوع آفتاب به افق صحنه05:06:55
اذان ظهر به افق صحنه12:21:31
غروب آفتاب به افق صحنه19:34:54
اذان مغرب به افق صحنه19:54:31
نیمه شب شرعی به افق صحنه23:27:59

اذان صبح به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 است.

غروب آفتاب به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 است.

اذان مغرب به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق صحنه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق صحنه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:21:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق صحنه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی صحنه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا