اوقات شرعی به افق صومعه سرا

اوقات شرعی به افق صومعه سرا

اوقات شرعی به افق صومعه سرا امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح صومعه سرا ساعت 02:59:53
  • طلوع آفتاب صومعه سرا ساعت 04:53:25
  • اذان ظهر صومعه سرا ساعت 12:15:54
  • غروب آفتاب صومعه سرا ساعت 19:37:06
  • اذان مغرب صومعه سرا ساعت 19:57:43
  • نیمه شب شرعی صومعه سرا ساعت 23:18:30
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق صومعه سرا
اوقات شرعی کامل به افق صومعه سرا تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق صومعه سرا02:59:53
طلوع آفتاب به افق صومعه سرا04:53:25
اذان ظهر به افق صومعه سرا12:15:54
غروب آفتاب به افق صومعه سرا19:37:06
اذان مغرب به افق صومعه سرا19:57:43
نیمه شب شرعی به افق صومعه سرا23:18:30

اذان صبح به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 می‌باشد.

اذان ظهر به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 است.

غروب آفتاب به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 است.

اذان مغرب به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق صومعه سرا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق صومعه سرا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:53 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق صومعه سرا چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی صومعه سرا بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا