اوقات شرعی به افق عسلویه

اوقات شرعی به افق عسلویه

اوقات شرعی به افق عسلویه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح عسلویه ساعت 03:33:18
  • طلوع آفتاب عسلویه ساعت 05:05:54
  • اذان ظهر عسلویه ساعت 12:02:49
  • غروب آفتاب عسلویه ساعت 18:58:29
  • اذان مغرب عسلویه ساعت 19:16:13
  • نیمه شب شرعی عسلویه ساعت 23:15:54
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق عسلویه
اوقات شرعی کامل به افق عسلویه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق عسلویه03:33:18
طلوع آفتاب به افق عسلویه05:05:54
اذان ظهر به افق عسلویه12:02:49
غروب آفتاب به افق عسلویه18:58:29
اذان مغرب به افق عسلویه19:16:13
نیمه شب شرعی به افق عسلویه23:15:54

اذان صبح به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 می‌باشد.

اذان ظهر به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 است.

غروب آفتاب به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 است.

اذان مغرب به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق عسلویه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق عسلویه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:18 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق عسلویه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی عسلویه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا