اوقات شرعی به افق فارسان

اوقات شرعی به افق فارسان

اوقات شرعی به افق فارسان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فارسان ساعت 03:21:35
  • طلوع آفتاب فارسان ساعت 05:02:23
  • اذان ظهر فارسان ساعت 12:10:54
  • غروب آفتاب فارسان ساعت 19:18:09
  • اذان مغرب فارسان ساعت 19:37:04
  • نیمه شب شرعی فارسان ساعت 23:19:52
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فارسان
اوقات شرعی کامل به افق فارسان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فارسان03:21:35
طلوع آفتاب به افق فارسان05:02:23
اذان ظهر به افق فارسان12:10:54
غروب آفتاب به افق فارسان19:18:09
اذان مغرب به افق فارسان19:37:04
نیمه شب شرعی به افق فارسان23:19:52

اذان صبح به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 است.

غروب آفتاب به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 است.

اذان مغرب به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فارسان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فارسان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:35 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فارسان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فارسان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا