اوقات شرعی به افق فریمان

اوقات شرعی به افق فریمان

اوقات شرعی به افق فریمان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فریمان ساعت 02:27:03
  • طلوع آفتاب فریمان ساعت 04:15:58
  • اذان ظهر فریمان ساعت 11:33:48
  • غروب آفتاب فریمان ساعت 18:50:24
  • اذان مغرب فریمان ساعت 19:10:25
  • نیمه شب شرعی فریمان ساعت 22:38:44
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فریمان
اوقات شرعی کامل به افق فریمان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فریمان02:27:03
طلوع آفتاب به افق فریمان04:15:58
اذان ظهر به افق فریمان11:33:48
غروب آفتاب به افق فریمان18:50:24
اذان مغرب به افق فریمان19:10:25
نیمه شب شرعی به افق فریمان22:38:44

اذان صبح به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 است.

غروب آفتاب به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 است.

اذان مغرب به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فریمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فریمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:27:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فریمان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فریمان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا