اوقات شرعی به افق فسا

اوقات شرعی به افق فسا

اوقات شرعی به افق فسا امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فسا ساعت 03:18:50
  • طلوع آفتاب فسا ساعت 04:54:44
  • اذان ظهر فسا ساعت 11:56:39
  • غروب آفتاب فسا ساعت 18:57:20
  • اذان مغرب فسا ساعت 19:15:33
  • نیمه شب شرعی فسا ساعت 23:08:05
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فسا
اوقات شرعی کامل به افق فسا تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فسا03:18:50
طلوع آفتاب به افق فسا04:54:44
اذان ظهر به افق فسا11:56:39
غروب آفتاب به افق فسا18:57:20
اذان مغرب به افق فسا19:15:33
نیمه شب شرعی به افق فسا23:08:05

اذان صبح به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 است.

غروب آفتاب به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 است.

اذان مغرب به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فسا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فسا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:50 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فسا چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فسا بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا