اوقات شرعی به افق فومن

اوقات شرعی به افق فومن

اوقات شرعی به افق فومن امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فومن ساعت 03:00:19
  • طلوع آفتاب فومن ساعت 04:53:38
  • اذان ظهر فومن ساعت 12:15:54
  • غروب آفتاب فومن ساعت 19:36:54
  • اذان مغرب فومن ساعت 19:57:29
  • نیمه شب شرعی فومن ساعت 23:18:37
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فومن
اوقات شرعی کامل به افق فومن تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فومن03:00:19
طلوع آفتاب به افق فومن04:53:38
اذان ظهر به افق فومن12:15:54
غروب آفتاب به افق فومن19:36:54
اذان مغرب به افق فومن19:57:29
نیمه شب شرعی به افق فومن23:18:37

اذان صبح به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 است.

غروب آفتاب به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 است.

اذان مغرب به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فومن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فومن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:00:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فومن چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فومن بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا