اوقات شرعی به افق فیروزآباد

اوقات شرعی به افق فیروزآباد

اوقات شرعی به افق فیروزآباد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فیروزآباد ساعت 03:28:04
  • طلوع آفتاب فیروزآباد ساعت 05:02:42
  • اذان ظهر فیروزآباد ساعت 12:02:46
  • غروب آفتاب فیروزآباد ساعت 19:01:35
  • اذان مغرب فیروزآباد ساعت 19:19:37
  • نیمه شب شرعی فیروزآباد ساعت 23:14:50
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فیروزآباد
اوقات شرعی کامل به افق فیروزآباد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فیروزآباد03:28:04
طلوع آفتاب به افق فیروزآباد05:02:42
اذان ظهر به افق فیروزآباد12:02:46
غروب آفتاب به افق فیروزآباد19:01:35
اذان مغرب به افق فیروزآباد19:19:37
نیمه شب شرعی به افق فیروزآباد23:14:50

اذان صبح به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 است.

غروب آفتاب به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 است.

اذان مغرب به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فیروزآباد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فیروزآباد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فیروزآباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فیروزآباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا