اوقات شرعی به افق فیروزکوه

اوقات شرعی به افق فیروزکوه

اوقات شرعی به افق فیروزکوه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح فیروزکوه ساعت 02:54:47
  • طلوع آفتاب فیروزکوه ساعت 04:43:51
  • اذان ظهر فیروزکوه ساعت 12:01:53
  • غروب آفتاب فیروزکوه ساعت 19:18:40
  • اذان مغرب فیروزکوه ساعت 19:38:43
  • نیمه شب شرعی فیروزکوه ساعت 23:06:44
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق فیروزکوه
اوقات شرعی کامل به افق فیروزکوه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق فیروزکوه02:54:47
طلوع آفتاب به افق فیروزکوه04:43:51
اذان ظهر به افق فیروزکوه12:01:53
غروب آفتاب به افق فیروزکوه19:18:40
اذان مغرب به افق فیروزکوه19:38:43
نیمه شب شرعی به افق فیروزکوه23:06:44

اذان صبح به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

اذان ظهر به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 است.

غروب آفتاب به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 است.

اذان مغرب به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق فیروزکوه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق فیروزکوه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:47 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق فیروزکوه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی فیروزکوه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا