اوقات شرعی به افق قائم‌شهر

اوقات شرعی به افق قائم‌شهر

اوقات شرعی به افق قائم‌شهر امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قائم‌شهر ساعت 02:49:36
  • طلوع آفتاب قائم‌شهر ساعت 04:40:43
  • اذان ظهر قائم‌شهر ساعت 12:00:55
  • غروب آفتاب قائم‌شهر ساعت 19:19:54
  • اذان مغرب قائم‌شهر ساعت 19:40:13
  • نیمه شب شرعی قائم‌شهر ساعت 23:04:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قائم‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق قائم‌شهر تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قائم‌شهر02:49:36
طلوع آفتاب به افق قائم‌شهر04:40:43
اذان ظهر به افق قائم‌شهر12:00:55
غروب آفتاب به افق قائم‌شهر19:19:54
اذان مغرب به افق قائم‌شهر19:40:13
نیمه شب شرعی به افق قائم‌شهر23:04:45

اذان صبح به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 است.

غروب آفتاب به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 است.

اذان مغرب به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قائم‌شهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قائم‌شهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قائم‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قائم‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا