اوقات شرعی به افق قائنات

اوقات شرعی به افق قائنات

اوقات شرعی به افق قائنات امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قائنات ساعت 02:39:43
  • طلوع آفتاب قائنات ساعت 04:23:45
  • اذان ظهر قائنات ساعت 11:36:14
  • غروب آفتاب قائنات ساعت 18:47:28
  • اذان مغرب قائنات ساعت 19:06:50
  • نیمه شب شرعی قائنات ساعت 22:43:36
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قائنات
اوقات شرعی کامل به افق قائنات تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قائنات02:39:43
طلوع آفتاب به افق قائنات04:23:45
اذان ظهر به افق قائنات11:36:14
غروب آفتاب به افق قائنات18:47:28
اذان مغرب به افق قائنات19:06:50
نیمه شب شرعی به افق قائنات22:43:36

اذان صبح به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 است.

غروب آفتاب به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 است.

اذان مغرب به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قائنات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قائنات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:39:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قائنات چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قائنات بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا