اوقات شرعی به افق قروه

اوقات شرعی به افق قروه

اوقات شرعی به افق قروه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قروه ساعت 03:18:13
  • طلوع آفتاب قروه ساعت 05:05:42
  • اذان ظهر قروه ساعت 12:22:01
  • غروب آفتاب قروه ساعت 19:37:05
  • اذان مغرب قروه ساعت 19:56:55
  • نیمه شب شرعی قروه ساعت 23:27:39
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قروه
اوقات شرعی کامل به افق قروه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قروه03:18:13
طلوع آفتاب به افق قروه05:05:42
اذان ظهر به افق قروه12:22:01
غروب آفتاب به افق قروه19:37:05
اذان مغرب به افق قروه19:56:55
نیمه شب شرعی به افق قروه23:27:39

اذان صبح به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 است.

غروب آفتاب به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 است.

اذان مغرب به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قروه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قروه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قروه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قروه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا