اوقات شرعی به افق قزوین

اوقات شرعی به افق قزوین

اوقات شرعی به افق قزوین امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قزوین ساعت 03:02:56
  • طلوع آفتاب قزوین ساعت 04:53:26
  • اذان ظهر قزوین ساعت 12:12:58
  • غروب آفتاب قزوین ساعت 19:31:15
  • اذان مغرب قزوین ساعت 19:51:28
  • نیمه شب شرعی قزوین ساعت 23:17:06
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قزوین
اوقات شرعی کامل به افق قزوین تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قزوین03:02:56
طلوع آفتاب به افق قزوین04:53:26
اذان ظهر به افق قزوین12:12:58
غروب آفتاب به افق قزوین19:31:15
اذان مغرب به افق قزوین19:51:28
نیمه شب شرعی به افق قزوین23:17:06

اذان صبح به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 است.

غروب آفتاب به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 است.

اذان مغرب به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قزوین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قزوین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:56 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قزوین چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قزوین بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا