اوقات شرعی به افق قشم

اوقات شرعی به افق قشم

اوقات شرعی به افق قشم امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قشم ساعت 03:20:35
  • طلوع آفتاب قشم ساعت 04:52:25
  • اذان ظهر قشم ساعت 11:48:05
  • غروب آفتاب قشم ساعت 18:42:32
  • اذان مغرب قشم ساعت 19:00:09
  • نیمه شب شرعی قشم ساعت 23:01:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قشم
اوقات شرعی کامل به افق قشم تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قشم03:20:35
طلوع آفتاب به افق قشم04:52:25
اذان ظهر به افق قشم11:48:05
غروب آفتاب به افق قشم18:42:32
اذان مغرب به افق قشم19:00:09
نیمه شب شرعی به افق قشم23:01:34

اذان صبح به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 است.

غروب آفتاب به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 است.

اذان مغرب به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قشم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قشم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:35 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قشم چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قشم بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا