اوقات شرعی به افق قصر شیرین

اوقات شرعی به افق قصر شیرین

اوقات شرعی به افق قصر شیرین امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قصر شیرین ساعت 03:30:30
  • طلوع آفتاب قصر شیرین ساعت 05:16:20
  • اذان ظهر قصر شیرین ساعت 12:30:51
  • غروب آفتاب قصر شیرین ساعت 19:44:07
  • اذان مغرب قصر شیرین ساعت 20:03:44
  • نیمه شب شرعی قصر شیرین ساعت 23:37:19
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قصر شیرین
اوقات شرعی کامل به افق قصر شیرین تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قصر شیرین03:30:30
طلوع آفتاب به افق قصر شیرین05:16:20
اذان ظهر به افق قصر شیرین12:30:51
غروب آفتاب به افق قصر شیرین19:44:07
اذان مغرب به افق قصر شیرین20:03:44
نیمه شب شرعی به افق قصر شیرین23:37:19

اذان صبح به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 است.

غروب آفتاب به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 است.

اذان مغرب به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قصر شیرین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قصر شیرین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:30 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قصر شیرین چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قصر شیرین بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا