اوقات شرعی به افق قم

اوقات شرعی به افق قم

اوقات شرعی به افق قم امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قم ساعت 03:08:15
  • طلوع آفتاب قم ساعت 04:54:27
  • اذان ظهر قم ساعت 12:09:24
  • غروب آفتاب قم ساعت 19:23:07
  • اذان مغرب قم ساعت 19:42:46
  • نیمه شب شرعی قم ساعت 23:15:41
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قم
اوقات شرعی کامل به افق قم تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قم03:08:15
طلوع آفتاب به افق قم04:54:27
اذان ظهر به افق قم12:09:24
غروب آفتاب به افق قم19:23:07
اذان مغرب به افق قم19:42:46
نیمه شب شرعی به افق قم23:15:41

اذان صبح به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 است.

غروب آفتاب به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 است.

اذان مغرب به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قم در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قم امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قم چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قم بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا