اوقات شرعی به افق قوچان

اوقات شرعی به افق قوچان

اوقات شرعی به افق قوچان امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح قوچان ساعت 02:23:09
  • طلوع آفتاب قوچان ساعت 04:16:12
  • اذان ظهر قوچان ساعت 11:38:16
  • غروب آفتاب قوچان ساعت 18:59:08
  • اذان مغرب قوچان ساعت 19:19:42
  • نیمه شب شرعی قوچان ساعت 22:41:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق قوچان
اوقات شرعی کامل به افق قوچان تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق قوچان02:23:09
طلوع آفتاب به افق قوچان04:16:12
اذان ظهر به افق قوچان11:38:16
غروب آفتاب به افق قوچان18:59:08
اذان مغرب به افق قوچان19:19:42
نیمه شب شرعی به افق قوچان22:41:09

اذان صبح به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 می‌باشد.

اذان ظهر به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 است.

غروب آفتاب به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 است.

اذان مغرب به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق قوچان در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق قوچان امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:23:09 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق قوچان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی قوچان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا