اوقات شرعی به افق لامرد

اوقات شرعی به افق لامرد

اوقات شرعی به افق لامرد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح لامرد ساعت 03:31:35
  • طلوع آفتاب لامرد ساعت 05:03:56
  • اذان ظهر لامرد ساعت 12:00:27
  • غروب آفتاب لامرد ساعت 18:55:44
  • اذان مغرب لامرد ساعت 19:13:26
  • نیمه شب شرعی لامرد ساعت 23:13:40
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق لامرد
اوقات شرعی کامل به افق لامرد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق لامرد03:31:35
طلوع آفتاب به افق لامرد05:03:56
اذان ظهر به افق لامرد12:00:27
غروب آفتاب به افق لامرد18:55:44
اذان مغرب به افق لامرد19:13:26
نیمه شب شرعی به افق لامرد23:13:40

اذان صبح به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 می‌باشد.

اذان ظهر به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 است.

غروب آفتاب به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 است.

اذان مغرب به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق لامرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق لامرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:35 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق لامرد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی لامرد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا