اوقات شرعی به افق لاهیجان

اوقات شرعی به افق لاهیجان

اوقات شرعی به افق لاهیجان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح لاهیجان ساعت 02:57:38
  • طلوع آفتاب لاهیجان ساعت 04:50:53
  • اذان ظهر لاهیجان ساعت 12:13:06
  • غروب آفتاب لاهیجان ساعت 19:34:02
  • اذان مغرب لاهیجان ساعت 19:54:37
  • نیمه شب شرعی لاهیجان ساعت 23:15:50
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق لاهیجان
اوقات شرعی کامل به افق لاهیجان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق لاهیجان02:57:38
طلوع آفتاب به افق لاهیجان04:50:53
اذان ظهر به افق لاهیجان12:13:06
غروب آفتاب به افق لاهیجان19:34:02
اذان مغرب به افق لاهیجان19:54:37
نیمه شب شرعی به افق لاهیجان23:15:50

اذان صبح به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 می‌باشد.

اذان ظهر به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 است.

غروب آفتاب به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 است.

اذان مغرب به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق لاهیجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق لاهیجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:38 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق لاهیجان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی لاهیجان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا