اوقات شرعی به افق لردگان

اوقات شرعی به افق لردگان

اوقات شرعی به افق لردگان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح لردگان ساعت 03:23:41
  • طلوع آفتاب لردگان ساعت 05:03:01
  • اذان ظهر لردگان ساعت 12:09:41
  • غروب آفتاب لردگان ساعت 19:15:06
  • اذان مغرب لردگان ساعت 19:33:49
  • نیمه شب شرعی لردگان ساعت 23:19:24
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق لردگان
اوقات شرعی کامل به افق لردگان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق لردگان03:23:41
طلوع آفتاب به افق لردگان05:03:01
اذان ظهر به افق لردگان12:09:41
غروب آفتاب به افق لردگان19:15:06
اذان مغرب به افق لردگان19:33:49
نیمه شب شرعی به افق لردگان23:19:24

اذان صبح به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 است.

غروب آفتاب به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 است.

اذان مغرب به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق لردگان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق لردگان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:23:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق لردگان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی لردگان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا