اوقات شرعی به افق لنگرود

اوقات شرعی به افق لنگرود

اوقات شرعی به افق لنگرود امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح لنگرود ساعت 02:57:13
  • طلوع آفتاب لنگرود ساعت 04:50:26
  • اذان ظهر لنگرود ساعت 12:12:37
  • غروب آفتاب لنگرود ساعت 19:33:31
  • اذان مغرب لنگرود ساعت 19:54:06
  • نیمه شب شرعی لنگرود ساعت 23:15:22
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق لنگرود
اوقات شرعی کامل به افق لنگرود تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق لنگرود02:57:13
طلوع آفتاب به افق لنگرود04:50:26
اذان ظهر به افق لنگرود12:12:37
غروب آفتاب به افق لنگرود19:33:31
اذان مغرب به افق لنگرود19:54:06
نیمه شب شرعی به افق لنگرود23:15:22

اذان صبح به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 است.

غروب آفتاب به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 است.

اذان مغرب به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق لنگرود در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق لنگرود امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق لنگرود چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی لنگرود بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا