اوقات شرعی به افق ماهشهر

اوقات شرعی به افق ماهشهر

اوقات شرعی به افق ماهشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ماهشهر ساعت 03:34:45
  • طلوع آفتاب ماهشهر ساعت 05:12:17
  • اذان ظهر ماهشهر ساعت 12:16:31
  • غروب آفتاب ماهشهر ساعت 19:19:31
  • اذان مغرب ماهشهر ساعت 19:37:58
  • نیمه شب شرعی ماهشهر ساعت 23:27:08
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ماهشهر
اوقات شرعی کامل به افق ماهشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ماهشهر03:34:45
طلوع آفتاب به افق ماهشهر05:12:17
اذان ظهر به افق ماهشهر12:16:31
غروب آفتاب به افق ماهشهر19:19:31
اذان مغرب به افق ماهشهر19:37:58
نیمه شب شرعی به افق ماهشهر23:27:08

اذان صبح به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 است.

غروب آفتاب به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 است.

اذان مغرب به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ماهشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ماهشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ماهشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ماهشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا