اوقات شرعی به افق ماکو

اوقات شرعی به افق ماکو

اوقات شرعی به افق ماکو امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ماکو ساعت 03:06:12
  • طلوع آفتاب ماکو ساعت 05:06:40
  • اذان ظهر ماکو ساعت 12:35:18
  • غروب آفتاب ماکو ساعت 20:02:40
  • اذان مغرب ماکو ساعت 20:24:08
  • نیمه شب شرعی ماکو ساعت 23:34:26
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ماکو
اوقات شرعی کامل به افق ماکو تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ماکو03:06:12
طلوع آفتاب به افق ماکو05:06:40
اذان ظهر به افق ماکو12:35:18
غروب آفتاب به افق ماکو20:02:40
اذان مغرب به افق ماکو20:24:08
نیمه شب شرعی به افق ماکو23:34:26

اذان صبح به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 است.

غروب آفتاب به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 است.

اذان مغرب به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ماکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ماکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:06:12 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ماکو چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ماکو بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا