اوقات شرعی به افق مبارکه

اوقات شرعی به افق مبارکه

اوقات شرعی به افق مبارکه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مبارکه ساعت 03:16:23
  • طلوع آفتاب مبارکه ساعت 04:57:26
  • اذان ظهر مبارکه ساعت 12:06:19
  • غروب آفتاب مبارکه ساعت 19:14:00
  • اذان مغرب مبارکه ساعت 19:32:57
  • نیمه شب شرعی مبارکه ساعت 23:15:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مبارکه
اوقات شرعی کامل به افق مبارکه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مبارکه03:16:23
طلوع آفتاب به افق مبارکه04:57:26
اذان ظهر به افق مبارکه12:06:19
غروب آفتاب به افق مبارکه19:14:00
اذان مغرب به افق مبارکه19:32:57
نیمه شب شرعی به افق مبارکه23:15:12

اذان صبح به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 است.

غروب آفتاب به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 است.

اذان مغرب به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مبارکه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مبارکه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:23 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مبارکه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مبارکه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا