اوقات شرعی به افق محلات

اوقات شرعی به افق محلات

اوقات شرعی به افق محلات امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح محلات ساعت 03:14:04
  • طلوع آفتاب محلات ساعت 04:58:29
  • اذان ظهر محلات ساعت 12:11:22
  • غروب آفتاب محلات ساعت 19:23:01
  • اذان مغرب محلات ساعت 19:42:26
  • نیمه شب شرعی محلات ساعت 23:18:33
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق محلات
اوقات شرعی کامل به افق محلات تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق محلات03:14:04
طلوع آفتاب به افق محلات04:58:29
اذان ظهر به افق محلات12:11:22
غروب آفتاب به افق محلات19:23:01
اذان مغرب به افق محلات19:42:26
نیمه شب شرعی به افق محلات23:18:33

اذان صبح به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

اذان ظهر به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 است.

غروب آفتاب به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 است.

اذان مغرب به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق محلات در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق محلات امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:14:04 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق محلات چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی محلات بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا