اوقات شرعی به افق مراغه

اوقات شرعی به افق مراغه

اوقات شرعی به افق مراغه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مراغه ساعت 03:10:45
  • طلوع آفتاب مراغه ساعت 05:04:38
  • اذان ظهر مراغه ساعت 12:27:31
  • غروب آفتاب مراغه ساعت 19:49:12
  • اذان مغرب مراغه ساعت 20:09:52
  • نیمه شب شرعی مراغه ساعت 23:29:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مراغه
اوقات شرعی کامل به افق مراغه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مراغه03:10:45
طلوع آفتاب به افق مراغه05:04:38
اذان ظهر به افق مراغه12:27:31
غروب آفتاب به افق مراغه19:49:12
اذان مغرب به افق مراغه20:09:52
نیمه شب شرعی به افق مراغه23:29:59

اذان صبح به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 است.

غروب آفتاب به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 است.

اذان مغرب به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مراغه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مراغه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:10:45 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مراغه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مراغه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا