اوقات شرعی به افق مرند

اوقات شرعی به افق مرند

اوقات شرعی به افق مرند امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مرند ساعت 03:05:54
  • طلوع آفتاب مرند ساعت 05:03:13
  • اذان ظهر مرند ساعت 12:29:14
  • غروب آفتاب مرند ساعت 19:54:03
  • اذان مغرب مرند ساعت 20:15:09
  • نیمه شب شرعی مرند ساعت 23:29:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مرند
اوقات شرعی کامل به افق مرند تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مرند03:05:54
طلوع آفتاب به افق مرند05:03:13
اذان ظهر به افق مرند12:29:14
غروب آفتاب به افق مرند19:54:03
اذان مغرب به افق مرند20:15:09
نیمه شب شرعی به افق مرند23:29:59

اذان صبح به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 است.

غروب آفتاب به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 است.

اذان مغرب به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مرند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مرند امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:05:54 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مرند چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مرند بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا