اوقات شرعی به افق مرودشت

اوقات شرعی به افق مرودشت

اوقات شرعی به افق مرودشت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مرودشت ساعت 03:22:29
  • طلوع آفتاب مرودشت ساعت 04:58:56
  • اذان ظهر مرودشت ساعت 12:01:38
  • غروب آفتاب مرودشت ساعت 19:03:07
  • اذان مغرب مرودشت ساعت 19:21:25
  • نیمه شب شرعی مرودشت ساعت 23:12:48
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مرودشت
اوقات شرعی کامل به افق مرودشت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مرودشت03:22:29
طلوع آفتاب به افق مرودشت04:58:56
اذان ظهر به افق مرودشت12:01:38
غروب آفتاب به افق مرودشت19:03:07
اذان مغرب به افق مرودشت19:21:25
نیمه شب شرعی به افق مرودشت23:12:48

اذان صبح به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 است.

غروب آفتاب به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 است.

اذان مغرب به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مرودشت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مرودشت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:29 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مرودشت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مرودشت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا