اوقات شرعی به افق مریوان

اوقات شرعی به افق مریوان

اوقات شرعی به افق مریوان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مریوان ساعت 03:22:46
  • طلوع آفتاب مریوان ساعت 05:11:09
  • اذان ظهر مریوان ساعت 12:28:27
  • غروب آفتاب مریوان ساعت 19:44:30
  • اذان مغرب مریوان ساعت 20:04:27
  • نیمه شب شرعی مریوان ساعت 23:33:38
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مریوان
اوقات شرعی کامل به افق مریوان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مریوان03:22:46
طلوع آفتاب به افق مریوان05:11:09
اذان ظهر به افق مریوان12:28:27
غروب آفتاب به افق مریوان19:44:30
اذان مغرب به افق مریوان20:04:27
نیمه شب شرعی به افق مریوان23:33:38

اذان صبح به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 است.

غروب آفتاب به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 است.

اذان مغرب به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مریوان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مریوان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:46 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مریوان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مریوان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا