اوقات شرعی به افق مسجد سلیمان

اوقات شرعی به افق مسجد سلیمان

اوقات شرعی به افق مسجد سلیمان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مسجد سلیمان ساعت 03:28:08
  • طلوع آفتاب مسجد سلیمان ساعت 05:08:17
  • اذان ظهر مسجد سلیمان ساعت 12:15:58
  • غروب آفتاب مسجد سلیمان ساعت 19:22:25
  • اذان مغرب مسجد سلیمان ساعت 19:41:14
  • نیمه شب شرعی مسجد سلیمان ساعت 23:25:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مسجد سلیمان
اوقات شرعی کامل به افق مسجد سلیمان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مسجد سلیمان03:28:08
طلوع آفتاب به افق مسجد سلیمان05:08:17
اذان ظهر به افق مسجد سلیمان12:15:58
غروب آفتاب به افق مسجد سلیمان19:22:25
اذان مغرب به افق مسجد سلیمان19:41:14
نیمه شب شرعی به افق مسجد سلیمان23:25:17

اذان صبح به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 است.

غروب آفتاب به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 است.

اذان مغرب به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مسجد سلیمان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مسجد سلیمان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:08 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مسجد سلیمان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مسجد سلیمان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا