اوقات شرعی به افق مشهد

اوقات شرعی به افق مشهد

اوقات شرعی به افق مشهد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مشهد ساعت 02:24:22
  • طلوع آفتاب مشهد ساعت 04:14:56
  • اذان ظهر مشهد ساعت 11:34:31
  • غروب آفتاب مشهد ساعت 18:52:51
  • اذان مغرب مشهد ساعت 19:13:06
  • نیمه شب شرعی مشهد ساعت 22:38:37
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مشهد
اوقات شرعی کامل به افق مشهد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مشهد02:24:22
طلوع آفتاب به افق مشهد04:14:56
اذان ظهر به افق مشهد11:34:31
غروب آفتاب به افق مشهد18:52:51
اذان مغرب به افق مشهد19:13:06
نیمه شب شرعی به افق مشهد22:38:37

اذان صبح به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 است.

غروب آفتاب به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 است.

اذان مغرب به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مشهد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مشهد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:24:22 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مشهد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مشهد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا