اوقات شرعی به افق مشگین‌شهر

اوقات شرعی به افق مشگین‌شهر

اوقات شرعی به افق مشگین‌شهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مشگین‌شهر ساعت 02:59:03
  • طلوع آفتاب مشگین‌شهر ساعت 04:56:19
  • اذان ظهر مشگین‌شهر ساعت 12:22:14
  • غروب آفتاب مشگین‌شهر ساعت 19:46:55
  • اذان مغرب مشگین‌شهر ساعت 20:08:00
  • نیمه شب شرعی مشگین‌شهر ساعت 23:22:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مشگین‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق مشگین‌شهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مشگین‌شهر02:59:03
طلوع آفتاب به افق مشگین‌شهر04:56:19
اذان ظهر به افق مشگین‌شهر12:22:14
غروب آفتاب به افق مشگین‌شهر19:46:55
اذان مغرب به افق مشگین‌شهر20:08:00
نیمه شب شرعی به افق مشگین‌شهر23:22:59

اذان صبح به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 است.

غروب آفتاب به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 است.

اذان مغرب به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مشگین‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مشگین‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:59:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مشگین‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مشگین‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا