اوقات شرعی به افق ملارد

اوقات شرعی به افق ملارد

اوقات شرعی به افق ملارد امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ملارد ساعت 03:04:42
  • طلوع آفتاب ملارد ساعت 04:52:52
  • اذان ظهر ملارد ساعت 12:09:59
  • غروب آفتاب ملارد ساعت 19:25:55
  • اذان مغرب ملارد ساعت 19:45:51
  • نیمه شب شرعی ملارد ساعت 23:15:19
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ملارد
اوقات شرعی کامل به افق ملارد تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ملارد03:04:42
طلوع آفتاب به افق ملارد04:52:52
اذان ظهر به افق ملارد12:09:59
غروب آفتاب به افق ملارد19:25:55
اذان مغرب به افق ملارد19:45:51
نیمه شب شرعی به افق ملارد23:15:19

اذان صبح به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 است.

غروب آفتاب به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 است.

اذان مغرب به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ملارد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ملارد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:04:42 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ملارد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ملارد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا