اوقات شرعی به افق ملایر

اوقات شرعی به افق ملایر

اوقات شرعی به افق ملایر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ملایر ساعت 03:18:32
  • طلوع آفتاب ملایر ساعت 05:03:52
  • اذان ظهر ملایر ساعت 12:17:49
  • غروب آفتاب ملایر ساعت 19:30:30
  • اذان مغرب ملایر ساعت 19:50:03
  • نیمه شب شرعی ملایر ساعت 23:24:31
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ملایر
اوقات شرعی کامل به افق ملایر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ملایر03:18:32
طلوع آفتاب به افق ملایر05:03:52
اذان ظهر به افق ملایر12:17:49
غروب آفتاب به افق ملایر19:30:30
اذان مغرب به افق ملایر19:50:03
نیمه شب شرعی به افق ملایر23:24:31

اذان صبح به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 است.

غروب آفتاب به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 است.

اذان مغرب به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ملایر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ملایر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:32 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ملایر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ملایر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا