اوقات شرعی به افق ملکان

اوقات شرعی به افق ملکان

اوقات شرعی به افق ملکان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ملکان ساعت 03:13:35
  • طلوع آفتاب ملکان ساعت 05:06:41
  • اذان ظهر ملکان ساعت 12:28:44
  • غروب آفتاب ملکان ساعت 19:49:32
  • اذان مغرب ملکان ساعت 20:10:05
  • نیمه شب شرعی ملکان ساعت 23:31:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ملکان
اوقات شرعی کامل به افق ملکان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ملکان03:13:35
طلوع آفتاب به افق ملکان05:06:41
اذان ظهر به افق ملکان12:28:44
غروب آفتاب به افق ملکان19:49:32
اذان مغرب به افق ملکان20:10:05
نیمه شب شرعی به افق ملکان23:31:34

اذان صبح به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 است.

غروب آفتاب به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 است.

اذان مغرب به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ملکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ملکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:13:35 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ملکان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ملکان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا