اوقات شرعی به افق مهاباد

اوقات شرعی به افق مهاباد

اوقات شرعی به افق مهاباد امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح مهاباد ساعت 03:16:17
  • طلوع آفتاب مهاباد ساعت 05:08:17
  • اذان ظهر مهاباد ساعت 12:29:21
  • غروب آفتاب مهاباد ساعت 19:49:13
  • اذان مغرب مهاباد ساعت 20:09:39
  • نیمه شب شرعی مهاباد ساعت 23:32:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق مهاباد
اوقات شرعی کامل به افق مهاباد تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق مهاباد03:16:17
طلوع آفتاب به افق مهاباد05:08:17
اذان ظهر به افق مهاباد12:29:21
غروب آفتاب به افق مهاباد19:49:13
اذان مغرب به افق مهاباد20:09:39
نیمه شب شرعی به افق مهاباد23:32:45

اذان صبح به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 می‌باشد.

اذان ظهر به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 است.

غروب آفتاب به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 است.

اذان مغرب به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق مهاباد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق مهاباد امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:16:17 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق مهاباد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی مهاباد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا